• PLATFORMS
 • PIPELINES
 • REFERENCES
 • 1 Yu. Chao and Zhuang. Liu*, Biomaterials tools to modulate the tumour microenvironment in immunotherapy, Nat Rev Bioeng. 1 (2023) 125–138. 


  2 Nailin Yang, Fei Gong1, Bo Liu, Yu Hao, Yu Chao, Huali Lei, Xiaoyuan Yang, Yuehan Gong, Xianwen Wang, Zhuang Liu*, and Liang Cheng*, Magnesium galvanic cells produce hydrogen and modulate the tumor microenvironment to inhibit cancer growth, Nat Commun. 13 (2022) 2336. 


  3 Fei Gong, Jiachen Xu, Bo Liu, Nailin Yang, Liang Cheng*, Peng Huang, Chunjie Wang, Qian Chen, Caifang Ni*, and Zhuang Liu*, Nanoscale CaH2 materials for synergistic hydrogen-immune cancer therapy, Chem. 8 (2022) 268–286.   4 Yu Chao, Chao Liang, Huiquan Tao, Yaran Du, Di Wu, Ziliang Dong, Qiutong Jin, Guobin Chen, Jun Xu, Zhisheng Xiao, Qian Chen, Chao Wang, Jian Chen and Zhuang Liu*. Localized Cock-tail Chemo-Immunotherapy After In Situ Gelation to Trigger Robust Systemic Antitumor Immune Responses. Sci. Adv., 6(10), eaaz4204 (2020)

   

  5 Xuan Yi, Hailin Zhou, Yu Chao, Saisai Xiong, Jing Zhong, Zhifang Chai, Kai Yang*, and Zhuang Liu*. Bacteria-triggered Tumor-specific Thrombosis to Enable Potent Photothermal Immunotherapy of Cancer. Sci. Adv., 6(33): eaba3546 (2020)

   

  6 Jun Xu, Jia Lv, Qi Zhuang, Zongjin Yang, Zhiqin Cao, Ligeng Xu, Pei Pei, Chenya Wang, Hanfei Wu, Ziliang Dong, Yu Chao, Chao Wang, Kai Yang, Rui Peng*, Yiyun Cheng* and Zhuang Liu*. A General Strategy Towards Personalized Nanovaccines Based on Fluoropolymers for Post-surgical Cancer Immunotherapy. Nat. Nanotechnol., 15, 1043-1052 (2020)

   

  7 Qian Chen, Jiawen Chen, Zhijuan Yang, Jun Xu, Ligeng Xu, Chao Liang, Xiao Han and Zhuang Liu*. Nanoparticle-Enhanced Radiotherapy to Trigger Robust Cancer Immunotherapy. Adv. Mater., 31(10), 1802228 (2019)

   

  8 Xiao Han, Rui Wang, Jun Xu, Qian Chen, Chao Liang, Jiawen Chen, Jiayue Zhao, Jiacheng Chu, Qin Fan, Edikan Archibong, Lixin Jiang*, Chao Wang*, Zhuang Liu*. In Situ Thermal Ablation of Tumors in Combination with Nano-Adjuvant and Immune Checkpoint Blockade to Inhibit Cancer Metastasis and Recurrence. Biomaterials, 224, 119490 (2019)


  9 Yu Chao, Ligeng Xu, Chao Liang, Liangzhu Feng, Jun Xu, Ziliang Dong, Longlong Tian, Xuan Yi, Kai Yang* and Zhuang Liu*. Combined Local Immunostimulatory Radioisotope Therapy and Systemic Immune Checkpoint Blockade Imparts Potent Antitumour Responses. Nat. Biomed. Eng., 2, 611-621(2018)

   

  10 Guangbao Yang, Ligeng Xu, Yu Chao, Jun Xu, Xiaoqi Sun, Yifan Wu, Rui Peng, and Zhuang Liu*. Hollow MnO2 as A Tumor-microenvironment-responsive Biodegradable Nano-platform for Combination Therapy Favoring Antitumor Immune Responses. Nat. Commun., 8, 902 (2017)

   

  11 Qian Chen, Ligeng Xu, ChaoLiang, Chao Wang, Rui Peng, and Zhuang Liu*. Photothermal Therapy with Immune-adjuvant Nanoparticles Together with Checkpoint Blockade for Effective Cancer Immunotherapy. Nat. Commun., 7, 13193 (2016)

   

  12 Chao Wang, Ligeng Xu, Chao Liang, Jian Xiang, Rui Peng, and Zhuang Liu*.  Immunological Responses Triggered by Photothermal Therapy with Carbon Nanotubes in Combination with Anti-CTLA-4 Therapy to Inhibit Cancer Metastasis. Adv. Mater., 26 (48), 8154-8162 (2014)

   

  more...()

  Unit 104, Building A4, No.218 Xinghu Street,

  Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, CHINA

  Tel:0512-69386599

  Mail:info@innobm.cn

  Copyright © 2023 InnoBM Pharmaceuticals Co., Ltd.  苏ICP备2023002766号-1  Technical Support: YUANDI